img

Rize Defterdarlığı

Piriçelebi Mahallesi, Rize Merkez/Rize

Firma Hakkında

Defterdar Mehmet DOĞAN

1963 yılında Gaziantep’te doğdu. İlk ve orta öğrenimini Gaziantep’te tamamladı. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdi. Maliye teşkilatına 1989 yılında Gaziantep Defterdarlığında giriş yaptı. 1996–1997 Ankara Mesleki Eğitim Kursu mezunu olup, sırası ile 1998–2001 yılında Saymanlık Müdür Yardımcısı olarak Erzurum-Karayazı Malmüdürü Vekili, 2001–2007 yılları arasında Malmüdürü olarak Adıyaman-Çelikhan’da görev yaptıktan sonra 2007–2008 yılları arasında Şırnak Defterdar Yardımcılığı ve 2008–2013 yılları arasında Yozgat Defterdar Yardımcılığı görevini yapmıştır. 20.02.2013 tarih ve 28565 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Maliye Bakanlığı Atama Kararı ile Ardahan Defterdarı olarak görev yapmış olup 09.02.2017 tarih ve 2016/924 sayılı Kararname ile Rize Defterdarlığına atanmıştır. Defterdar evli ve 1 çocuk babasıdır.

Misyon: Ekonomik ve sosyal hedeflere ulaşmak amacıyla iyi yönetişim ilkeleri gözetilerek, belirlenen maliye politikaları çerçevesinde etkili ve verimli bir işgücü ve personel politikası ile kamu gelirlerini toplamak, kamu harcamalarını gerçekleştirmek, Devletin muhasebesini tutmak ve saymanlık hizmetlerini yürütmek, Devlet mallarını yönetmek, Devletin hukuk danışmanlığını ve muhakemat hizmetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmektir.

Vizyon: Hızlı, etkili, verimli ve kaliteli hizmet sunan, insan odaklı ve yapılabilecek çalışmaların merkezine mükelleflerini ve çalışanlarını yerleştiren, öngörülen geliri adalet, tarafsızlık, verimlilik ilkelerini gözeterek toplayan, kamu kaynaklarını etkili, ekonomik ve verimli kullanarak toplumsal faydayı artıran, saydamlığı ve hesap verilebilirliği sağlayan, paylaşımcı adil bir mali hizmet sunan örnek bir Defterdarlık.

Defterdar

Defterdar, bulunduğu ilde Maliye Bakanlığının en büyük memuru ve il ve bağlı ilçeler teşkilatının amiri olup, işlemlerin kanun hükümlerine göre yürütülmesi, denetlenmesi, merkez ve taşradan sorulan soruların cevaplandırılması, kanuna aykırı hareketi görülenler hakkında takibatta bulunulması, atamaları il’e ait merkez ve bağlı ilçeler maliye memurlarının sicillerinin tutturulması ile görevli ve sorumludur.

Gerek görülen yerlerde defterdara yeterli sayıda yardımcı verilir.

İl ve ilçe birimlerini defterdar adına kontrol etmek üzere defterdar emrine denetmenler verilebilir.

Defterdarlık Birimleri

Defterdarlık birimleri, defterdarın yönetimi altında, muhasebat, milli emlak ve muhakemat birimleri ile personel müdürlüğünden oluşur.

Muhasebat Birimleri

Muhasebat birimleri, muhasebe müdürlükleri, saymanlık müdürlükleri ve malmüdürlüklerinden oluşur.

Muhasebe Müdürlükleri

Muhasebe müdürlükleri, ildeki veya Bakanlığın görevlendirilmesi halinde il dışındaki genel bütçeli dairelerin saymanlık hizmetlerini yürütürler. Ayrıca, görev alanları içindeki her tür saymanlığın Bakanlığa göndereceği dönem sonu ve diğer hesap bilgilerini toplar, kontrol ederek belirlenen usul ve esaslara göre merkeze gönderirler; saymanlıklar arasında koordinasyonu ve uygulama birliğini sağlamak üzere defterdar adına belirlenecek görüş ve önerileri hazırlarlar.

Muhasebe müdürlüğünde bir müdürün yönetimi altında yeterli sayıda müdür yardımcısı ile şef ve diğer personel çalıştırılır.

Muhasebe müdürleri, sayman sıfatını taşırlar ve Sayıştaya hesap verirler. Ancak, Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde müdür yardımcılarına saymanlık yetki ve sorumluluğu devredilebilir. Bu durumda da muhasebe müdürleri sayman sıfatı ile saymanlığın hesaplarını bir bütün olarak Sayıştaya vermeye devam ederler.

Saymanlık Müdürlükleri

Saymanlık müdürlükleri, bulundukları yerde bölge müdürlüğü ve baş müdürlük şeklinde örgütlenmiş olan daireler ile askeri birimlerin ve diğer dairelerin saymanlık hizmetlerini ve Bakanlıkça verilen diğer görevleri yerine getirirler. Kadroları Maliye Bakanlığına ait olan döner sermaye ve fon saymanlıkları da bulundukları illerdeki defterdarlıklara bağlıdırlar.

Saymanlık müdürlüğünde, bir müdürün yönetimi altında yeterli sayıda müdür yardımcısı ile şef ve diğer personel çalıştırılır.

Saymanlık müdürleri sayman sıfatı ile Sayıştay’a hesap verirler. Saymanlık yetkisi ve sorumluluğu Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde müdür yardımcılarına devredilebilir. Bu durumda da saymanlık müdürleri sayman sıfatı ile saymanlığın hesabını bir bütün olarak Sayıştay’a vermeğe devam ederler.

Bu sayfa kurumun resmi sayfası değildir ve sadece telefon numarası, web sitesi, adres gibi rehber bilgileri sunmaktadır.

Soru, öneri veya şikayetleriniz ile ilgili olarak yetkililere erişmek ve sunulan hizmetler ile ilgili bilgi almak  için arayabilir, mail atabilir veya  resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Yorum Bırakın

5

PUAN
*
*

Şuan KAPALI 01:00

 • Pazartesi 8:00 - 17:00
 • Salı 8:00 - 17:00
 • Çarşamba 8:00 - 17:00
 • Perşembe 8:00 - 17:00
 • Cuma 8:00 - 17:00
 • Cumartesi KAPALI
 • Pazar KAPALI

Etkileşimler

 • 0 Oy
 • 0 Favori
 • 103
 • 0 Yorum